Uvolnění pánevního dna před porodem

Uvolnění pánevního dna před porodem je technika využívající diagnostiky a terapie svalů pánevního dna, mobilizace kostrče, bederní páteře a žeber. Tuto techniku provádí vyškolení fyzioterapeuti nebo lékaři.

Jedná se o metodu, kterou vyvinula Ludmila Mojžíšová. Tato žena zasvětila celý svůj život práci v oblasti prevence a léčby funkčních poruch pohybového systému. Pracovala jako rehabilitační pracovnice při FTVS UK v Praze. Dlouhá léta se starala o československé sportovce. Na základě empirie popsala systém souborů funkčních poruch a naznačila jejich hierarchii. Vypracovala způsob jejich diagnostiky a terapie, který doplnila jednoduchým souborem cviků. Inspirací pro ni byly některé práce Brügerra a využívala i klasické poznatky manuální medicíny.

Její práci lze rozdělit do tří oblastí:

 1. Diagnostika a terapie „blokád žeber“ + k nim se vážící funkční poruchy
 2. Diagnostika a terapie některých forem funkční sterility žen
 3. Poruchy periferních kloubů, která se váže na blokády žeber a pánve

Co vše lze ovlivnit a léčit metodou paní Mojžíšové?

 • Vertebrogenní bolesti
 • Dětské skoliozy
 • Funkční ženskou sterilitu
 • Neschopnost donosit plod
 • Bolestivou menstruaci
 • Bolestivý pohlavní styk
 • Inkontinence a retence moči
 • Zácpu
 • Ovlivnění porodu

 

Bližší informace:

 
Kdy uvolnění PD probíhá:  od ukončeného 37. týdne těhotenství (po předchozí domluvě lze i dříve)
 

Cena: 600kč