Metoda Montessori

Vzdělávací metoda, pomocí které jsou děti vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, respektu k sobě samým i svému okolí.

Hlavní motto:  "Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Principy tohoto systému respektují čení dítěte založené na jeho přirozené vnitřní motivaci - zvídavosti a touze poznávat něco nového.

Jde o výchovu podle pravidel, na jejichž vytváření se děti podílejí.

Děti pracují:

 •     všemi smysly v připraveném prostředí
 •     svým vlastním tempem a způsobem
 •     spontánně, od konkrétního k abstraktnímu
 •     od jednoduchého ke složitému.

Děti pracují v připraveném prostředí, které:

 •     podporuje zájem dítěte
 •     pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky
 •     spolupodílí se na utváření vlastního úsudku dítěte
 •     motivuje dítě uspořádaností a řádem.
 •     vychází z jejich vývojových potřeb, senzitivního období zájmu a soustředěné pozornosti dítěte,
 •     pomáhá dětem učit se kontrolovat vlastní práci.

Dětem je umožněna svobodná volba práce, kdy:

 •     dítě si samo vybírá v rámci daných pravidel činnost, které se bude věnovat.
 •     pracuje samostatně nebo ve skupině, vybírá si také místo, kde bude pracovat.
 •     každé dítě má tolik svobody, kolik zvládá vzhledem k bezpečnosti své i ostatních dětí.

Děti pracují se speciálními Montessori pomůckami, které:

 •     umožňují zapojení a rozvoj všech smyslů,
 •     usnadňují získávání nových vědomostí a dovedností,
 •     motivují děti k činnosti.

Bližší informace: 

Montessori dílnička (od cca 10 měsíců do 3 let)

 

Kde:  CVČ Bystrouška, Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc

Kdy:  středa 15.00 - 16.00 (Modrý sál)

          čtvrtek 9.00 - 10.00 (Modrý sál)

Cena: 1000Kč / pololetí (15 lekcí)

S sebou: přezůvky

Jak lekce probíhá:  Společně se přivítáme, v případě jakýchkoliv dotazů tyto probereme, následně si dítě samostatně vybírá  pomůcky a aktivity, kterým se chce věnovat.

 

 

 

Hlídání dětí s využitím metody montessori

*Kde:*  u mne (připravené prostředí) nebo u Vás doma.  - Momentálně tuto službu nenabízím.

Kdy: dle dohody

Cena: 100kč / hodina - jednorázové hlídání

              80kč / hodina - pravidelné hlídání

V případě hlídání u Vás doma je nutné připočíst k ceně hlídání cestovné ve výši 7Kč/1km