Jóga pro děti

Cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb a sebevědomí. Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a pomáhá jim čelit stresovým situacím.

Hodiny dětské jógy by měly být vedeny kvalifikovaným lektorem s bohatými zkušenostmi nejen s jógou jako takovou, ale i se znalostí fyzického a psychického vývoje dítěte, pedagogiky atd.

Lekce jógy pro děti jsou naprosto odlišné od těch pro dospělé. Pohyb je pro děti přirozený, proto jim ho musíme dopřát. Běháme, skáčeme, skotačíme, hrajeme si na zvířátka… Při cvičení zpíváme písničky, říkáme básničky nebo vykládáme pohádky. A při tom všem se ještě učíme zacházet správně a ohleduplně se svým tělem. Jógové pozice s dětmi cvičíme většinou dynamicky, bez výdrží, a vždy je přizpůsobujeme jejich věku a schopnostem. Dětská jóga by měla být primárně zábavou a přinášet radost cvičitelům i dětem!

Zásady cvičení jógy s dětmi:

 • cvičení přizpůsobte věku a psychomotorickým schopnostem dětí
 • necvičte  1 – 2 hodiny po jídle
 • cvičte v pohodlném, nejlépe volném bavlněném oblečení, v ponožkách nebo naboso
 • je vhodné, aby dítě šlo před cvičením na záchod
 • cvičení jógy s dětmi je naprosto odlišné od jógy pro dospělé. Je to především zábava – při cvičení zpívejte, říkejte básničky nebo pohádky, běhejte a skotačte
 • cvičte s dětmi spíše dynamicky. Nenuťte je vydržet dlouho v jógových pozicích
 • děti do žádného cviku nenuťte, mějte s nimi trpělivost
 • pokud je to možné, provádějte cviky vždy na obě strany
 • starší děti při cvičení veďte k nádechu i výdechu nosem (pokud není uvedeno jinak)

Cvičením jógy dětí získávají:

 • pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla
 • lepší koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
 • lepší soustředění
 • lepší vnímání a ovládání svého těla
 • lepší a mnohdy i delší spánek, umění relaxovat
 • snadnější zvládání stresových situací
 • rozvoj fantazie a představivosti
 • základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví
 • úctu k sobě i okolí
 • radost a pozitivní naladění a sebevědomí
 • cvičení v kolektivu formuje i charakterové vlastnosti (děti se učí ohleduplnosti, přizpůsobení se kolektivu atd.)
 • rozvoj poznávacích procesů (děti se seznamují s různými pomůckami, náčiními, učí se orientaci v prostoru)
 • cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu (děti si trénují i paměť)
 • jóga u dětí zábavnou formou rozvíjí důležité dovednosti v „nesoutěživém“ prostředí, a tak je výborným doplňkem ostatních soutěžních sportů.

Pro jaké děti je vhodná jóga?

Podle názoru většiny odborníků je pro děti do 3 let nejdůležitější podpora jejich přirozeného pohybu, tj. plazení, lezenípozději běhání (nejlépe na měkkém povrchu a čerstvém vzduchu). U předškoláků začíná hrát roli i všestranné cvičení, např. v tělocvičně. Jóga může být velmi dobrým doplňkem všech sportovních aktivit v průběhu celého vývoje dítěte až do jeho dospělosti.

Jóga je cvičení, u kterého lze zábavnou formou rozvíjet u dětí jejich dovednosti v nesoutěživém prostředí. Proto je výborným doplňkem ostatních „soutěžních“ sportů. Úzká sportovní specializace u dětí může vést k disharmonii (nerovnováze) v jejich organizmu. Jóga pomáhá tuto disharmonii vyrovnat a zároveň učí děti vyšší koncentraci a lepšímu zvládání stresových situací, což bezesporu využijí v ostatních sportovních i nesportovních aktivitách.

Jóga se osvědčila nejen u dětí zdravých, ale i ve speciální dětské terapii, např. u hyperaktivních děti, při potížích s učením, při léčení dýchacích potíží nebo u Downova syndromu. Pokud má vaše dítě jakékoliv zdravotní problémy, poraďte se prosím nejdříve o vhodnosti cvičení s dětským lékařem.

Zaměření cvičení jógy podle věku dítěte

Děti do tří let

Při cvičení jógy s dětmi do věku tří let je nutné zaměřit se hlavně na:

 • nácvik dynamického pohybu, který všestranně rozvíjí pohybový aparát dítěte
 • vytváření správných pohybových stereotypů
 • vnímání těla jako takového, jeho těžiště a rovnováhy
 • kompenzaci případných růstem způsobených svalových disbalancí
 • silové nepřetěžování dětí
 • U dětí do tří let není vhodné vyžadovat statické výdrže v polohách (nebo jen na velmi krátkou dobu). Doporučuje se využít dynamických fází poloh a raději je víckrát opakovat.

Doporučená doba cvičení u dětí do tří let je 10–15 minut, nejlépe každý den.

Děti od tří do čtyř let

Pro děti od tří do čtyř let platí stejná doporučení jako u dětí do tří let. V tomto věku je vhodné zaměřit svou pozornost především na vytváření správných dechových návyků formou různých her (foukání do peříček, nafukování balónu, pískání na píšťalku) a správného držení těla. Lze také používat krátké statické výdrže, například v balančních pozicích.

Doporučená doba cvičení 20 minut.

Děti od pěti do sedmi let

Děti v tomto věku se už umí lépe soustředit. Při cvičení proto klademe důraz na detaily motoriky pohybu a správnost provedení jednotlivých cviků. Děti, které cvičí jógu od mladšího věku, jsou už schopné sledovat dech a fázovat ho (nácvik plného jógového dechu).

Doporučená doba cvičení 45 minut.

Převzato z: www.jogasdetmi.cz

Bližší informace:  Kroužek momentálně neprobíhá.

Kde cvičíme:  CVČ Bystrouška, Fleischnerová 1a, Brno-Bystrc  (Velký sál)

Kdy cvičíme: Středa 16.00 - 16.50  

Cena: 1000kč / pololetí

S sebou: pohodlné oblečení, pití

Za nevychozené lekce se peníze nevrací.